ROTLD se muta de la ICI la ANC

Masura a fost adoptata in sedinta de guvern din data de 18-09-2008.
Guvernul a decis, în şedinţa de astăzi, înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (ANC), instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează, şi a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Actul normativ adoptat astăzi are în vedere consolidarea în sarcina aceleiaşi instituţii a atribuţiilor referitoare la administrarea şi gestionarea TLD (top level domain) „.ro”, precum şi a SLD (second level domain) „.eu” pentru numele de domenii rezervate de România. Astfel, ANC are ca rol fundamental punerea în aplicare a politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale.

ANC poate stabili tarife de acreditare, de agreare sau de omologare care constituie venituri proprii. Cuantumul şi modul de achitare a tarifelor de acreditare, de agreare sau de omologare se stabilesc prin decizie a ANC.
ANC are sediul central în municipiul Bucureşti, precum şi structuri teritoriale necesare desfăşurării obiectului său de activitate. ANC se organizează şi funcţionează sub coordonarea primului-ministru, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al ANC se aprobă prin hotărâre de Guvern.
Conducerea ANC este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi numiţi de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani.
ANC preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul fostei Autorităţi Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. ANC preia de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti personalul de specialitate cu atribuţii specifice în domeniul tehnologiei informaţiei. Personalul preluat în condiţiile acestei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale de la data preluării.
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii.


2 Responses to “ROTLD se muta de la ICI la ANC”
ROTLD se mută la ANC » zoso's blog Posted on September 19, 2008 at 9:48 am

[…] via radu Tags: domenii, dot ro […]

[…] EDIT 2:  ROTLD se muta de la ICI la ANC. Guvernul a decis, în şedinţa de astăzi, înfiinţarea Autorităţii Naţionale […]

Post a Comment